Göç  Kärnten ve Avusturya’daki göç’e genel bakış

Georg Karner | Kontakt: mail@georgkarner.com | Informationsstand: 18.10.2012. (Den Gesamten Artikel auf Deutsch und English können Sie hier runterladen.) 

Yabancı kimdir?

Avusturya’da yabancı kelimesi bakış açısına göre değişik anlamları olabilir. Kökenine bağlı olarak yasal farklılıklar yapılabilir: üçüncü ülke vatandaşlarının sıkı giriş ve ikamet koşulları yerine getirmeleri zorunlu iken AB / AEA vatandaşları ve İsviçre vatandaşları, serbest dolaşım hakkı çerçevesinde ele alınır.

Avusturya-AB karşılaştırması
Avusturya hem göç oranında (Ø12, 3 ‰ 2000 ile 2010 arasında) hemde yabancıların oranında (2011 yılında 10.81%) üye devletlerin üst üçte ve böylece AB ortalamasının açıkça üzerinde. Avusturya‘da, aynı zamanda yabancıların oranında nispeten sabit bir büyüme var, buda AB içinde yabancıların büyüme oranına denk geliyor. Bu büyüme AB ve EFTA vatandaşlarının olumlu bir göç dengesi olmasından kaynaklanmaktadır.

Kärnten-Bölge karşılaştırması
Kärnten Avusturya’daki yabancıların oranı en düşük (% 7.3) ve üçüncü ülke vatandaşlarının yüzdesi düşük olan bir bölgedir. Kärnten’de toplam nüfusun yüzde 11.08’i yabancı kökenli’dir ki bu nispeten düşük bir değerdir. Kärnten  içinde Villach (13.06%) ve Klagenfurt (% 11.09)  nispeten daha yüksek bir yabancı oranına sahip. Üçüncü ülke vatandaşlarının her iki durumda da çoğunluğu oluşturuyor. Ayrıca yabancı kökenlilerin bakışından bu iki şehir önde yer alıyor. Bunun aksine, çoğu ilçelerde ancak AB / EFTA vatandaşları baskındır.

Oturum durumu / İltica
Avusturya’da 2012‘nin başında üçüncü ülke vatandaşları arasında yüzde 4 oranında sığınmacı yer aldı. Popülasyonda istatistikleri ayrı rapor edilmemiş ve bunun icin illere göre bir oran mevcut değildir.
2001-2011 karşılaştırılabilir döneminde yapılan sığınma başvurularında bir düşüş eğilimi olduğunu göstermektedir. Başvuruların pozitif sonuclananlarının sayısı nispeten sabit kalır. Bu 2012’de bütün işlemlerin % 21'sidir. Avusturya'da sadece iki il, Viyana ve Aşağı Avusturya, gerçek anlamda sığınma yükümlülüklerini algılıyor.

Nüfus Tahmini
Avusturya'da 2075 yılına kadar, pozitif net göç nedeniyle nüfusun  9.4 milyon insanın üzerine cıkacağı tahmini var.  Kärnten aynı dönemde küçülecek olan tek bölgedir cünkü net göç negatif doğum bilançosunu dengede tutamadığı için. Kärnten ağırlıklı olarak negatif bir iç göç dengesi gösterir.

Dil ve Eğitim
Avusturya'da Alman olmayan Çocuklar yerel Almanca konuşan çocuklar gibi anlamlı olarak daha yaygın dil gereksinimlerine sahip, ki bu erken eğitim önlemleriyle azaltılabilir. Kärnten’de, dili Almanca olmayan öğrencilerin oranı nispeten düşük.
Göçmenlik geçmişi olan kişiler  göçmen olmayanlara göre çok farklı bir eğitim profili çiziyorlar. çok düşük ve çok yüksek derecede Orantısız olarak temsil ediyor.

Dipnot:
Yazar: Georg Karner | İletişim: mail@georgkarner.com | Tarih: 18.10.2012 | 18/10/2012 itibariyle bilgiler.

 

Yabancı kimdir? - Terimler ve sorunların tanımı

Avusturya‘ yabancı aslında kime denir? Bu soruyu cevaplamak ilk bakışta göründüğü kadar basit değildir. Onun için farklı yaklaşımlar ve farklı kaynak odaklı hukuki temelleri göz önünde bulundurmak gerekiyor.

En kolayı vatandaşlığa göre ayırmaktır, yani buna göre Avusturya’da yaşayan ve Avusturya vatandaşı olmayan bütün kişiler yabancıdır. Olası bir yabancı kökenli Avusturya vatandaşı dolayısıyla tanınamaz. Bu kökeninden  görünür hale getirilir ama yurtdışında doğmuş tüm kişiler, Avusturya vatandaşlığına sonradan alınanlarla birleştirilir. Bu yaklaşımların arasındaki fark, aşağıdaki grafikte (Şekil 1). Göçmen kökenli nüfus geniş bir kavram. bunun icinde kendileri Avusturya'da doğmuş olsa bile, iki ebeveynide yurtdışında doğan kişileride kapsar. Bu bağlamda önemli olan, Avusturya vatandaşlığı ebeveynlerden çocuklarına soy prensibi ile geçer. (bakınız Help.gv.at). Özet olarak, dar anlamda yabancı kavramı, sadece yabancı devletlerin vatandaşları olarak görünür ama bakıldığında nüfusun daha büyük bölümünü kapsar.

Kökenlerine göre yabancıların hukuki işleme de farklı değerlendirilmeleri vardır. AB / AEA içinde AB ve AEA vatandaşları için serbest dolaşım hakkı vardır. Bu aynı zamanda İsviçre vatandaşları için de geçerlidir, ki İsviçre EFTA üyesidir ama EEA üyesi değildir, ancak büyük ölçüde aynı ilkelere bağlıdır. Üçüncü ülke vatandaşlarının çok daha sıkı giriş ve ikamet koşulları (oturma izni bakınız) vardır, bu yüzden burada net bir ayrım gereklidir.

Göçmen Tanımı

Yabancı yüzdesi: yabancı vatandaş nüfusunu toplam nüfusa göre yüzdesi

Yabancı kökenli Nüfus: yabancı uyrukluların sayısı artı yabancı asıllı Avusturya vatandaşları

Göçmen kökenli Nüfus: Ebeveynlerinin ikisininde yurtdışında doğmuş olan kişilerin toplam sayısı. Kendilerini yurt dışında doğmuş olan insanlar, "ilk nesil göçmenler" olarak sayılıyor. Yabancı uyruklu ailelerin Avusturya‘da doğanlar „ikinci kuşak göçmenler".

Üçüncü ülke vatandaşları:
AB veya EEA ülkesi veya İsviçre vatandaşı olmayan kişiler.

Ikamet izinleri

Dolaşım Hakkı: AB veya AET ülkesi ve İsviçre'de ve onların aile üyelerinin vatandaşları, (onlar yasal gereksinimlerini karşılamak durumunda) üç aydan fazla süre Avusturya'da kalmak hakkına sahiptir. Bir oturma iznine ihtiyacınız yok, ama bir tescil belgesi veya ikamet kartına basvurmaniz gerekiyor.

İkamet izni: Avusturya'da altı aydan fazla (iltica / iç ve tanınmış mülteciler hariç) kalan üçüncü ülke vatandaşlarına ikamet izni gerekir (geçici ikamet izni, geçici ofis için ikamet izni, aile üyeleri ve daimi ikamet için oturma izni.)

Dipnot:
Kaynaklar:

İstatistik Avusturya (Statistik Austria) göre Tanımlar: Göç ve Entegrasyon. Sayılar. Veri. Göstergeler 2012th Viyana 2012, s 113f.

Şekil 1.: Ebd., s. 27.

help.gv.at: https://www.help.gv.at/portal.Node/hlpd/public/content/26/Seite.260410.html (17.10.2012)

 

Göç - Avusturya AB karşılaştırması

Avrupa Birliği içerisinde, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Avusturya göç oranı yüksek ve yabancıların oranı yüksek bir ülkedir. Her iki durumda da, Avusturya Avrupa ülkelerinin arasında üst bölümde yer alıyor ve tüm Avrupa düzeyinin açık ara üzerindedir. 2000-2010 yıllarında, Avusturya’da 12.3 ‰ (Şekil 2) ortalama göç kaydedildi ve böylece Almanya’nın 4,5 ‰ üzerine geçti. 30.1 ‰ gibi bir göç oranı ortalaması ile Lüksemburg AB liderleri oldu. Göçün özellikle düşük oranları 2004 yılından beri katılan üye Devletlerden kaydedildi. Avusturya’ya göçmenlerin yarısından fazlası AB ve EFTA ülkelerinden geliyor, bunların içindede en büyük pay Almanların. Girişlerinin bir kısmı da Avusturyalılar geri dönen Avusturyalılar oluşturuyor.

Avusturya'da yabancıların oranı 2011 yılında 10,81%’di (Şekil 3) ve bu nedenle Avrupa değerinin % 4.18 üzerindeydi ve Almanya'dan % 2'den daha yüksekdi. Lider Lüksemburg 43.12 % yabancı nüfusu ile  göç oranı ile benzerdir. Yeni üye devletler yine düşük değerlere sahip.

Yıl içinde yabancıların oranı (Şekil 4) baktığımızda, 2007 ile 2011 yili arasinda Avusturya’da sürekli bir büyüme gösteriyor. Bu 2010 yılında bükülüyor, diğer ülkelerle beraber. Büyüme AB'de benzer güçde düştü. Ancak Almanya yabancıların payını neredeyse sabit tuttu. AB ve EFTA ülkelerinde (Şekil 5) vatandaşlarına yabancıların oranı temizlendiğinde, neredeyse hiçbir büyüme olmadıgı görünür (hatta Almanya’da negatiftir). Göç dengesi üçüncü ülke vatandaşları için neredeyse nötr iken, AB ve EFTA vatandaşları pozitif bir bilanço çiziyor.


Dipnot:

Kaynaklar: Statistik Austria: Göç ve Entegrasyon. Sayılar. Veri. Göstergeler 2012, Viyana: 2012, s 34f.

 | Şekil 2: Ebd. | Şekil 3-5: Eurostat.

 

Göç – Kärnten ile diğer bölgelerin karşılaştırması

Kärnten Avusturya'nın en düşük yabancıların oranı (% 7.30) (Şekil 6) olan bölgesi ve Aşağı Avusturya (% 7.16) ve Steiermark (7.23%) ile neredeyse aynı seviyede ilerlemektedir. Bunların biraz altında 6.09% ile Burgenland bulunuyor. Yukarı Avusturya 9.11 % ile bunların üzerinde bulunuyor. Diger bölgelerde çok daha yüksek oranlar var – en önde özellikle 22.32% yabancı nüfusu ile Viyana. Bu durumda Kärnten 11.63% ulusal ortalamanın altında yer almaktadır. AB / EFTA vatandaşları aradan çıkartıldığında, Kärnten (% 3,75) sondan ikinci sıraya bile düşüyor - yalnızca Burgenland içinde daha az üçüncü ülke vatandaşları var. Yabancıların dağıtım oranı sadece Burgenland ve Tirol’de üçüncü ülke vatandaşlarından daha fazla AB / EFTA vatandaşları var.

Kökene (Şekil 7) bakildiginda, bölgeler sıralamasında alt tarafta hafifçe değişiklikler var. Aşağı Avusturya 11.64% ile Kärnten (11.08%) ve Steiermark‘tan (11.01%) biraz üzerinde yer almaktadır. Sonda yine % 9.75 ile Burgenland var. Diğer bölgelerde yine net bir farklılık var - Viyana nüfusunun 34.13%‘ünü yabancı kökenli vatandaşlardan oluşturmaktadır. Avusturyalı ortalaması 17.61%‘dır. AB / EFTA vatandaşları olmadan Kärnten yine 5.44% ile Burgenland önünde sondan ikinci sırada yer alıyor. Kökene göre dağılım oranı ile ilgili olarak AB / EFTA vatandaşları ağır  basmaktadır.

Kärnten‘de  Villach (13.06%) ve Klagenfurt (11.09%) açık ara farkla yabancıların en yüksek oranda olduğu şehirlerdir (Şekil 8). AB / EFTA vatandaşları düşüldükten sonra Villach‘da 8.37% ve Klagenfurt‘da 7.04% kalır.

Ayrıca kökene bakildiginda Villach (18.44%) ve Klagenfurt (17.27) zirveyi paylasmaktadir (Şekil 9). Bunların Villach‘ta % 11,35 ve Klagenfurt‘da % 10.51 üçüncü ülke vatandaşlarıdır. Ancak coğu bölgelerde AB / EFTA vatandaşları ağır basmaktadır.

Dipnot:

Kaynaklar: Şekil 6-8: Statistik Austria – Migramaps.

Sayfa 5
İkamet durumu | İltica

şu anda  ücüncü ülkelerden gelen nüfusun küçük bir kısmı devam eden bir sığınma (iltica) müracati var - - 2012 yılı başında, bu Avusturya genelinde üçüncü ülke vatandaşlarının yüzde dördüydü (Şekil 10). Genel popülasyonda, bu istatistikler açıkça (yukarıya bakınız) belirtilmez. İllere göre döküm‘de mevcut değildir.

2001-2011 dönemnie baktığımızda (Şekil 11),yapılan sığınma başvuruları azalma eğilimi göstermektedir, bunu „İstatistik Avusturya“(Statistik Austria) 2004 ve 2007 yılındaki Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB'ye katılımina baglar. Bu yillarda pozitif biten müraacatlarin sayısı, özellikle 2004'ten sonra, nispeten sabit kalmıstır. 2011 yılında, sığınmacıların basvurularinin % 21 hukuken pozitif sonuclanmistir (Şekil 12),  ,% 67 olumsuz ve % 12i durdurulmuştur. Buna göre olumsuz kararlar belirgin bir sekilde ağır basmaktadır.

Kreissl‘a göre (2012) Avusturya‘da yalnızca Viyana ve Aşağı Avusturya sığınma yükümlülüklerini algılarlar.

Dipnot:

Kaynaklar: Statistik Austria: Göç ve Entegrasyon. Sayılar. Veri. Göstergeler 2012, Viyana: 2012, s 36-39 | Şekil 10: Ebd.,  s. 39 |

 

Şekil 11-12: Ebd., s. 37. | Kreissl, Reinhard (2012): Falscher Alarm in Traiskirchen (Traiskirchen‘de yanlış alarm). - derstandard.at, 17.10.2012,

Link: derstandard.at/1350258641383/Falscher-Alarm-in-Traiskirchen - 17.10.2012.

Sayfa 6

Nüfus Tahmin - Carinthia göçmenlik ihtiyacı

Avusturya‘da Statistik Austria tarafından son nüfus tahminlerini 2012 yılında 8,5 milyon kişi olan mevcut nufüsun (Ana varyant) 2075 yılına kadar bu sayı 9.4 milyon kişi ulasacaktır (Şekil 13). Bu 2075’e  kadar düşecek olsada, Avusturya‘nin pozitif net göçünden kaynaklanmaktadır Benzer şekilde, 2026 yılından’dan sonra beklenen negatif bir doğum değişimi ile gelen nüfus artışı azalır. 2075 yılına kadar göç negatif doğum sayısını telafi edebilir ve bu sayede pozitif bir genel  değişim beraberinde getirir, bu büyüme 2075 yılında 1.954 kişi veya 0,2 ‰ olsa bile. Yabancı nüfus olmasaydi Avusturya‘da 1991 yılından sonra sürekli negatif doğum bilancosu olacakti.

Sadece Kärnten’de bölge olarak pozitif toplam gelisim yoktur (Şekil 14).  Bunu nedenle  Kärnten nüfusu 2075 yılına kadar şuanki mevcut (2012)  557.000‘den 495.000 kişi’ye küçülecek. Bu görüntü şuan Kärnten’deki  anlamlı negatif doğum bilanco gerçeğine ve güçlü bir negatif net iç göç ile sadece yaklaşık positif net göçe bağlanabilir. Bu genel bir olumsuz değişim ile sonuçlanır,  2050li yillara  kadar daha fazla artacağı, ama sonra tekrar zayıflayacağı tahmin edilir. Hem artışı hemde sonraki düşüşün 2050’den sonraki aynı zamanda pozitif iç göç dengesi de doğum kaydı farklılıklar ile açıklanabilir. Bunlarin hepsi ortalama yaşın ulusal yaş ortalamasinın  üstünde olmasindan kaynaklaniyor.

Göç dolayısıyla Avusturya toplumunda büyümenin motoru ve ortalama yaşın artışını azaltır.

Dipnot:

Kaynaklar: Statistik Austria: nüfus tahmini 2012. Hauptvariante. | Şekil 13-15: Ebd. | 1 Statistik Austria: Bevölkerungsveränderung seit 1981 nach Staatsangehörigkeit.

Sayfa 7

Göçmen kökenlilerde Dil ve eğitim

Başarılı bir eğitim için temel bir önkoşul: öğretim dilini bilmek. Şekil 16 gösteriyorki Avusturya'daki  Almanca dilini konusmayan çocuklarin daha sık dil gereksinimlerine gündelik Almanca konusan çocuklardan daha cok ihtiyaci vardir, erken pedagojik eğitim faaliyetleri (anaokulu) ile azaltılabilir.

Okula kayıt sırasında Almanca bilgisi eksikliği çocukların özel bir okulda (Sonderschule) öğrenime başlayabilmeleri için neden olabilir.

Kärnten Avusturya ile karşılaştırıldığında (Şekil 17), Kärntendeki okullarda Almanca konusmayan öğrencilerin oranı Avusturya ortalamasından çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu yabancı kökenli kişilerin nispeten az sayıda olmasıdan kaynaklaniyor.

Göç ve Entegrasyon 2012 kitabında, Statistik Austria suna parmak basiyor: göçmen kökenli kişilerin göçmen kökenli olmayan nüfusa oranla oldukça farklı eğitim profili olduğunu göstermektedir(Şekil 18). Göçmen kökenli kişilerin öğretimleri ortalamaya göre çok düşük ve çok yüksek düzeyde eğitimleri var, bu arkadan nesillerde daha uyumlu. Çarpıcı olan menşe ülkeye göre eğitim düzeyinin eşitsiz dağılımıdır.

Dipnot:

Kaynaklar: Statistik Austria: Migration & Integration. Sayilar. Daten. Indikatoren 2012. Wien: 2012, S. 42-49 | Sekil 16: Ebd.,  S. 43 |Sekil 18: Ebd., S. 49. | Österreichischer Integrationsfond: Migration & Integration in den Bundesländern. Zahlen. Daten. Indikatoren 2011. Wien: 2011, S. 16. | Abb. 17: Ebd.