Göç  Culture matters! Kültür konularında! Göç bağlamında kültürün önemi üzerinde

  Özet

Thomas Geisen ve Tobias Studer dikotom dünya görüşlerinin ötesinde bir kültürel pratiğin kurumsal temellerine yaptığı katkılarını, damgalanma ve dışlanma bireysel ve sosyal süreçler aracılığıyla taşınırlığını tartışıyor.

Acık oturumlarda Göç bağlamında genel tartışmalarda sık sık egzotizm ve merkezi kültür farklılıkların skandallaştırılması vardır. Bunun ötesinde, özellikle bilimsel tartışmalar, bireysel sosyalleşme, toplumsal ilişkiler ve sosyal gelişmeler bağlamında kültürün anlamını açıklama üzerinedir. Genel odak olarak Göçmenler ile çatışma gösterilir. Bu zıtlıklar kültürel atıf biçimleri, dışlama ve ayrımcılık uygulamaları tarafından meşrulaştırımayı sağlar. Böylece kültürel özellikler özselleştirilir, sabit ve değişmez olarak işaretlenir, ve kültür kararsızlığı gömülü olması anlamlandırılır. Göç Araştırma problemi ile yüzleştirilir. Kültür kelimesi anlayışına karşı oluşturmak için öncelikle kültür, güç ve sistematik bir kültürel egemenlik ilişkileri kabul edilir (Hauck, 2006, s. 18). İkincisi, kültür kavramının biyografik öğrenme süreçleri, bireysel öğrenme süreçleri, sosyal öğrenme süreçleri ve kurumsal gelişmeler katılımınında dahil olan bir ikircikli analizi sağlar. Bu göçün genelleştirilmiş kavramını ima eder, hem mekansal hemde  zamansal-bölgesel-biyografik olgularını belirler. Kültürün soyut kavramları hakkında alışverişi ve iletişim gücü ve hakimiyetini yeniden çoğalırken, göç süreçlerinkdeki iletişim ve eğitim sadece somut biyografik öğrenme ve kültürel açıklamalar üzerine çelişkileri ele alınır ve tartışılınca başarılı olabilir. Üçüncü olarak, bu kültürün materyalist bir anlayış gerektiriyor, yaşam koşullarını dikkate alan ve analiz eden, arka planda hangi farkların getirildiği ve kültürün kimin için ne anlama geldiği gibi (bakınız:  Haug, 2011). Göç Araştırmaları için Araştırma Pratik tahvilleri özellikle kültürel çalışmalar (bakınız: Willis, 1979, 1991) ve etno psikanalitik yaklaşımından (bakınız: Nadig, 1986 Erdheim, 1982) alınır ve bunlar yabancıların kültürel etiketlemesinde sistematik olarak kendi kültürünü andırır. Göç bağlamında kültürün önemi konusunda güncel tartışmalar ışığında kültürlerarası öğrenme, karıştırma hakkı "katı kimlik toplulukları içine onun geri çekilme için bireyin hakkı" kadar önemli olduğu vurgulanmalıdır (Mergner, 1998, s. 38).

Thomas Geisen Uygulamalı Bilimler Kuzeybatı İsviçre Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu araştırma görevlisi’dir . Onun çalışmaları göç, iş ve şiddet üzerinde’dir. İletişim: