Göç  Sosyal eşitsizlik ve kültürel fark? Entegrasyon ve siyasi modell

 

Özet

Rebekah Ehret makalesinde, İsviçre göç ve entegrasyon üzerine felsefi ve siyasal söylemini açıklar ve Basel-Şehir Kantonu bir entegrasyon politika paradigması gerçekleştirilmesini özetliyor ve bu entegrasyon politikalarının eleştirel bir değerlendirmesini sağlıyor.

Ilginç olan şudur ki, neden kültürel bağların geçerli açıklamalar olarak böylece kalıcı entegrasyon bariyerleri tutmasıdır. Neden şimdi bu konuda ayrımcı, yapısal (yasal ve politik) çevre ve yabancılar tarafından lisans düzenlemelerin pratikte tamamen kopuk ele alınacaktır? İsviçre’de çeşitli çalışmalar açıkça yabancıların karşılaştığı toplumsal sorunların en doğrudan yetkilendirme ilkesi (Chaudet ark. 2000) koşulları ile ilgili olduğunu göstermiştir. Neden pratikte kısa bir girişimden sonra kültürel farklılık paradigması ve sosyal eşitsizlik tedavisine karşı klasik entegrasyon modernleşme teorileri modeli uygulanır. Varlığını tehlikeye ve bir sosyal sistem olarak entegrasyonu ve dağılma polar görünümü (yuvarlak bir sosyal sistem üzerinde bulunan, istikrarlı, uyumlu, denge) anormal davranışlar ile karakterize edilir, çatışmalar ve gerilimler, bir bütünün uç noktaları olarak gösterilir. Çatışma Araştırmaları Çalışmaları gösteriyorki "çatışmaların işlemi" (Heitmeyer 1997) temelde modern, bireyselleştirilmiş toplumlarda güvenliği, sosyal istikrar ve İsviçre kentleri arasında entegre güç aslında bütünleşme ve parçalanma dinamiklerinden önceden düşünülenden çok daha büyük olduğunu göstermektedir (Wimmer / Ehret / Karrer / Stienen 2000).  Entegrasyon örneği nedeniyle Basel-Şehri gelecek Entegrasyon politikasi nedeniyle hala “Öncü Kanton” (Wichmann und D’Amato 2010) olarak bilinir; çünkü sorunun kritik tartışma arkasında bir toplumun üyelerinin söylemsel “Diğerleri” olarak tanımlanabilir. Spesifik mantığın, güç ve tutarsız dışlama muhafazasinda yatmaktadır ve buda son yıllarda bir gerilemeye neden olmuştur. Diğer fikir ve algıların sürekli yaratılan tutarlılığı (Wolf 1999, s 67) bu görevdeki durumunu ve görevdekilerin ayrıcalıkları kavramını saklamanızı sağlar. Bu durumu sürdürmek rahat dönemlere göre ekonomik kriz dönemlerinde daha önemlidir (Zick ve Küpper Hövermann 2011). En güvenilinir yatırımın bile güvensiz olduğu bir zamanda, ortalama ailelerin milyonerlerden daha yüksek bir vergi ödediği ama finansal kriz icin ayni sorumluluğu taşir. Neden 2007 yılında Basel-Kentsel Entegrasyon Yasası uğurlamasi – yani yukarıda bahsedilen hükümet programının yayınlanmasından on yıl sonra - göçe bireyci, özgürlükçü bir bakış açısı yine bir kolektivist, asimilasyonculuğa yol verildiği - ancak bu şekilde izah edilebilir. Ben hala su görüşteyim, Göçmenler kolektifleştirildiği değilde onların tüm durumlarda bir oyunculuk öznesi ve birey olarak kaybettikleri durumuna dönmeleri. Kollektivizasyon besleyici bir topraktir, üzerinde tüm grupların sorunsallaştırılması gelişir ve buda bu önyargıların ve damgalanmanın büyümeye devam etmesini sağlar. Gelecekte, barış içinde bir arada uzun vadeli yaşamayı sağlamak için kanıta dayalı önlemleri geliştirmek amacıyla odak haline İsviçre kültürel entegrasyon sorunları ve buna göre çoğunluk toplumu almak çok daha gerekli oldu.

 

Rebekah Ehret bir etnolog / dilbilimcidir, 2004 yılına kadar Kültürlerarası pedagoji Eğitimi verdi ve Basel Üniversitesinde Uygulamalı Göç Araştırmaları yaptı ve şimdi Göç, Entegrasyon ve transkültürasyon Bölümü'nde öğretim ve araştırma’dan ve Lucerne Üniversitesi Master Kursu Yönetme Çeşitlilik Direktörü - Sosyal Çalışma’dan sorumludur.