migracija  Migracija i nova raznolikost u globaliziranom svijetu

Erol Jildiz  (Erol Yildiz)           Sažetak  

Ljudi koji preko granice dolaze k nama, postaju „drugima“ kroz našu procjenu, kroz naš pogled na njih, koji je dosad bio pogled iz jedne etničko-nationalne perspektive (str. 89). U javnim raspravama praktično se sva izvješća o migraciji i interkulturalnosti posmatraju kroz različito nacionalno podrijetlo (str. 89), što ukazuje na moć etničko-nacionalnog pogleda na stvar. Tako reducirani način posmatranja ograničava mogućnosti uočavanja svakodnevnih strategija, načina života, kao i svakodnevno doživljenih strukturalnih barijera i iskustava migranata u vezi s diskriminacijom. Jildiz apelira na jedan smireni pogled na socijalnu praksu ljudi s migracijskom pozadinom (str. 89), da bi se uočila nespektakularnost njihove socijalne gramatike. S jedne strane pokazalo se u  socijalnopovijesnim istraživanjima, i to već u samim studijama o evropskoj povijesti, da su migracioni talasi utjecali na njih i da su migracijska kretanja pospješivala nastajanje gradova i njihovu urbanizaciju. S druge strane upadljivo je, da ova činjenica u javnom sjećanju gotovo da nije prisutna. U jednom tekstu o medijima (Spiegel 42/2009, str. 33 o Saracinovom govoru u Berlinu) i rezultatima anketiranja u Njemačkoj, kao i izvješćima instituta iz Austrije, jasno je pokazano da se pri detaljnoj analizi zaključci medijskih izvješća i rezultati anketiranja ne poklapaju s izjavama ispitanih migranata/migrantkinja. Pokazuje se postojanje jednog čvrsto utabanog poimanja, koje je istodobno polazna točka svih diskusija o migraciji (str. 91). 

Tako se na način ponašanja domaćeg pučanstva, u smislu mobiliteta, individualnosti, kosmopolitskih orijentacija, gleda kao na nešto pozitivno i vrijedno stremljenja, a kod migranata i izbjeglica se to ocjenjuje kao problematično. Migracijska grupa stanovništva, iako veoma diferencirana, uzima se kao „homogena masa“, koja je puna nedostataka i nesposobna (imuna na) za integraciju (str. 92). Gotovo refleksno se omladini s migracijskom pozadinom predbacuju kulturna neorijentiranost, iz tog proizlazeća spremnost na nasilje i veliki problemi u procesu socijalizacije. Polazeći od kritičkih socijalnih istraživanja Jildiz zaključuje da je prikazana slika propadajućih gradova i kulturno dezorijentiranih i na nasilje spremnih mladih migranata/migrantkinja, zapravo jedno veliko precrtavanje svega i rezulat je jednostranih i ideološko usmjeravanih ispitivanja. (str. 93).

I dalje nastavljajući: Optužbe su pretjerane, jer potcjenjuju vrijednost faktičke raznolikosti u današnjim gradovima, kao i  raznolikost  životne stvarnosti migranata/migrantkinja. Dakle potrebno je analizirati pogled na migrante/migrantkinje. Sve dok se bude polazilo od poznatih obrazaca tumačenja, već će unaprijed biti postavljani problemi, koji nose puno konflikata sa sobom. Tako se čitavo društvo reducira po binarnom principu „mi i oni (drugi)“ (str. 93). Tako opstaju na životu svrstavanja, poput:  nalaziti se „između dvije kulture“ ili „između dvije stolice“, a praktična iskustva i osobni životni koncept se ignoriraju. Na migraciju se ne gleda kao na oblik mobilnosti, a time i novih orijentacija, nego kao na pedagoški problem. Polazi se od toga da se migrantima i njihovoj djeci pomaže pri uključivanju u zajednicu, čime im se, također i sa znanstvene strane, predbacuje “pogrešna” socijalizacija, a njihova faktička obiteljska socijalizacija se automatski posmatra kao nespojiva s domaćom (str. 49). Ovako manjkavo tumačenje se održalo do danas u većini evropskih migracionih društava i potpada pod normalitet. (str. 95) Time se zaklinje u mit  o etničkom identitetu, koji se ne bazira na svakodnevnim iskustvima i time migrante/migrantkinje automatski čini objektima kulturoloških i etničkih stereotipiziranja (str. 95). U kritičkim istraživanjima migracija, već godinama se zahtijeva radikalna promjena perspektive gledanja…kroz koju migrant/migrantkinje neće biti folkloristički objekti posmatranja, nego subjekti poslijeratne povijesti (str. 95). Rezultati naših urbanističkih studija pokazuju…., da također i takozvana etnička svrstavanja postaju sve kompliciranija. Pluralizacija i širenje “svjetova“ (str. 96) pokazuju, da postoje mnogobrojne razlike među ljudima i da je pojedincu moguće živjeti u različitim svjetovima i orijentirati se ka novome. Promjenom perspektive, može se kao prvo, svakodnevna praksa migranata/migrantkinja posmatrati izvan konvencionalnog diskursa (str. 97), kao što bi bilo moguće posmatrati i kako protiče svakodnevni život u svim njegovim pojavnostima,  po gospodarskim, školskim, političkim, susjedskim pitanjima. Time će se spoznati da je praksa ove svakodnevnice zapravo u cjelini nespektakularna (str. 97). Ako pitamo omladinu s migracijskom pozadinom, pokazuje se npr. da njihovi biografski koncepti nisu određeni etničkim dimenzijama, nego pokazuju vezanost za transnacionalno i kosmopolitsko. To jasno pokazuje “banalnu kosmopolitizaciju”(Ulrih Bek/Ulrich Beck) našeg društva odozdo (str. 98).  Nove forme kulturalnog izražavanja omladine s migracijskom pozadinom i „novi etnicitet” nisu neprekinuta tradicija, nisu  sobom doneseni ostatak kulture podrijetla, nego jedna refleksna nova orijentacija u znaku globalnih procesa otvaranja (str. 99). Ova faza nove orijentacije je prostor eksperimentiranja, proces obrazovanja, “presijecanje pupčane vrpce s identitetom” (Sasen 1997). Kroz to je moguć jedan pogled na svijet iz više perspektiva (str. 100). Iz ovakve nove, promijenjene perspektive postaje jasno, da mobilne osobe nemaju potrebu “nadoknađivanja identita”. Onе pripadaju tako reći prototipu stanovnika svijeta, koji se ne mogu više tako lako svrstati pod hegemonijalna objašnjenja i koji dovode u pitanje konvencionalno poimanje mobilnosti i dugotrajne naseljenosti. ( str. 101)

Jildiz Erol /Yildiz Erol je од 2008. profesor za Interkulturalno obrazovanje na Fakultetu za kulturne znanosti Sveučilišta u Klagenfurtu. Težište njegovih interesovanja su istraživanje migracija, grad i migracija,  interkulturalno obrazovanje.

 

 

To top