Ana Sayfa   platforma   Göç Platformu ne yapıyor?   Kärntner MIGRATIONSGESPRÄCHE  Çeçenlerin entegrasyonu

Siegfried Stupnig

tOn yıldır Çeçenistan'daki durumları ile ve özellikle Avusturya'dakı Kuzey Kafkasyalı ailelerin sağlıkları ile yoğun bir şekilde uğraşıyorum. Hergün Çeçen aileleri ile onların dertlerini dinlemek için buluşuyorum. Insanlar, savaş’tan ve kendi ülkelerinde ölümden kaçıyorlar. Ben ailesi ölüm ve işkence görmeyen tek bir Çeçen’le bile tanışmadım. Bugün bile Çeçenistan'da yapılan korkunç şeyler var ama hiç kimse bu olayları söylemeye dili varmıyor. Bunun nedeni açıktır: Çeçenistan'da iktidardaki diktatörü ciddi insan hakları ihlalleri yapmakta, bunlar işkence’den tutunda muhtemelen kendisininde dahil olduğu keyfi infazlar’a kadar gitmektedir. Size şuanki yapılan sürgünler için gözlerinizi kapatmamanızı rica ediyorum. O Çeçenistan'da sınırdışı yapılan insanların bazıları uzun süre yaşayamazlar. Sunu’da biliyorumki, (genç) Çeçenlerin bazen çok zor ve yorucu olabilildiklerinin farkındayım.  Bu gençler bir çocuk iken savaşı gördüler ve birçok durumda kötü muameleye tanık oldular (işkence ve kötüsü ebeveynlerin cinayeti). Özellikle okullarda, zaman zaman kuralları çiğneyen Kuzey Kafkasyalı çocuklar vardır. Kärnten’deki her okul tam olarak travmatize aile sisteminde yaşayan mülteci çocuklara hazır değildir. Bazı öğretmenler  sabır ve empatinin yararlı olacağı yerde, öfke ve anlayışsızlık ile tepki verir. Ama aynı zamanda Kärnten‘deki okullarda çok zor öğrencilerle diğier meslektaşlarına göre daha az problem yaşkayan çok iyi öğretmenler olduğunu biliyorum.

Travmatize sığınmacı ve mülteci aileler için bazı entegrasyon faaliyetleri de yanlış olabilir. Ben özellikle birçok Çeçen insanların öncelikle bireysel destek görmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece iş dünyasına entegrasyonu teşvik eden projeler, bazı durumlarda, çok da yararlı olmayabilir. Bizim meritokrasimiz bunu gerektirse ve bu her yerde talep edilse bile. Bazı ailelerde, sadece hareket etme yeteneğini kurmak gerekli olacaktır.

Benim Mülteci  ve Entegrasyon Girişimimi "Çeçenler  - Bizim gibi insanlar" diye adlandırıyorum.  Çeçen etnik grubun homojen olduğu Avusturyalılar gibi farklı ayarlar ile karakterize olduğu ifade edilmelidir. Siyasi, dini ve sosyal konularda Kärnten / Avusturya‘daki yaşayan Çeçenlerin genellikle belirgin olarak farklıdır. Çeçen halkının çoğunluğunun - ve böylece Çeçenler ne Avusturyalılardan ne de diğer milletlerden farklıdır - barış içinde yaşamak istiyor ve yasalara uyuyor. Benim Çeçen arkadaşlarıma güvenleri, samimiyetleri, içtenlikleri ve arkadaşlıkları ayrıca bastırılamaz gururlari ve en cömert misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

 

Siegfried Stupnig, 16.1.1967. 2003 yılından bu yana, Kärnten / Avusturya Çeçen mülteciler ile gönüllü çalışma. Çeçen aileler için Klagenfurt ASPIS Derneğinde travma psikolog ve sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyor www.aspis.at
Güncel proje: " Çeçenler - bizim gibi insanlar" (spor projeleri: FC Çeçenistan (Klagenfurt), Çeçen ailelerin durumu hakkında bilgi, öğrenme ve Çeçen öğrenciler için sosyal destek vb)