почетна страна   Платформа  Шта је Платформа Миграција?

Платформа Миграција је удружење цивилних друштвених установа и ангажованих појединаца који имају за циљ

•рад у јавности и организовање информативних скупова

•да би се остварила позитивна клима за заједништво с пуном одговорношћу

•и да би се отклонили темељи предрасуда и нетрпељивости према странцима

    1. Уводно разматрање

    2. Ко стоји иза?

    3.Чиме се бави Платформа Миграција?

 

To top