Ana Sayfa   platforma  Göç platformu nedir?

Göç Platformu nedir?

Göç Platformu Villach sivil toplum kuruluşları ve özel kişilerin oluşturduğu bir konsorsiyum’dur ve su hedefleri vardır:

•Halkla ilişkiler ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır

•sorumlu bir birlik için olumlu bir iklim yaratmak

•önyargı ve yabancı düşmanlığı temelini ortadan kaldıran bir atmosfer oluşturmak.

    1. Önsöz

    2. Kim arkasında?    

    3. Göç Platformu ne yapıyor?     

 

 

To top