почетна страна   Платформа  Чиме се бави Платформа Миграција?

- Препознати страх који се јавља у становништву и разговарати о њему

- Сензибилизовати јавност на тему „Миграција“ на свим друштвеним нивоима

- Омогућити заједнички живот у бољој атмосфери у Villach/ Филаху и околини

- Омогућити једнакост шанси у погледу заједничких ресурса

- Унапређивати односе толеранције између различитих култура

- Створити оквирне услове, који ће омогућити различитост животних форми, међусобну толеранцију и акцептирање.

- Потицати спремност на размену информација о властитој историји, језику, религији и култури.

- Потицати спремност на учење једних од других

- Вишејезичност и културну шароликост схватити као обогаћивање и унапређивати их

- Упутити на међусобну повезаност с глобалном привредом и тржиштем рада -  потакнути дискусију о  једном другачијем друштву

Активности:

· Јавни скупови и манифестације  да би се тематски садржај темељно разрадио

· Пројекти и мере у школама и образовању за одрасле

· Јавни рад и рад у медијима

· Дијалог с културним друштвима у граду Филаху/Villach

· Суделовање у стварању концепције и практично учествовање у стварању примерне слике града Филаха/ Villach по питању интегрисања странаца.

   1. Уводно разматрање

    2. Ко стоји иза?

    3.Чиме се бави Платформа Миграција?

To top