početna stranica   platforma  Čime se bavi Platforma Migracija?

- Spoznati strah u koji se javlja u pučanstvu i razgovarati o njemu.

- Senzibilizirati javnost za temu „migracija“, na svim društvenim nivoima

- Omogućiti suživot u jednoj boljoj atmosferi u Filahu/Villach

- Omogućiti jednakost šansi u pogledu zajedničkih resursa

- Promicati odnose tolerancije između različitih kultura

- Stvoriti okvirne uvjete, koji će omogućiti raznolikost životnih formi, međusobnu toleranciju i akceptiranje.

- Jačati spremnost razmjene informacija o vlastitoj povijesti, jeziku, religiji i kulturi.

- Promicati spremnost na učenje jednih od drugih

- Višejezičnost i kulturnu raznolikost shvatiti kao obogaćivanje i promicati ih

- Ukazati na  međusobnu spregu s globalnim gospodarstvom i burzom rada- potaknuti diskusiju o jednom drugačijem društvu

Aktivnosti

- Javni skupovi i manifestacije, da bi se tematski sadržaj temeljito razradio

- Projekti i mjere u školama i obrazovanju za odrasle

- Javni rad i rad u medijima

- Dijalog s kulturnim udrugama u gradu Filah/Villach

- Sudjelovanje u stvaranju koncepcije i praktično učešće na stvaranju slike grada Filaha/ Villach kao uzornog primjera integracije 

 

    1.Uvodno razmatranje

    2. Tko stoji iza?          

    3.Čime se bavi Platforma Migracija?           

 

 

To top