Ana Sayfa   platforma  Göç Platformu ne yapıyor?

-Halkdakı korkuları algılamak ve nitelendirmek

-Göç konusunun her düzeyde hassaslaştırılması

-Villach bölgesindeki beraber yaşam atmosferinin düzeltilmesi

-Ortak kaynaklar açısından eşit fırsatlari mümkün kılmak

-Farklı kültürel gruplar arasında hoşgörünün desteklenmesi

-Yaşamın çeşitliliğini sağlar bir ortam oluşturmasi

-Karşılıklı kabulü ve hoşgörü İnşa etmek

-Başkalarına kendi geçmişi, dili, dini, kültürü hakkinda bilgi vermeye teşvik etmek

-Birbirimizden öğrenmeye teşvik etmek

-Çok dilliliği ve kültürel zenginliği algilamak ve teşvik etmek

-Küresel ekonomi / işgücü piyasası bağlantısını kurmak

–„Başka toplum“ tartışması.

   Faaliyetler koymak

 

-Konunu içeriğini hazırlamak için Kamu bilgilendirme toplantıları

-Okullarda ve yetişkin eğitiminde Bilgi etkinlikleri ve projeler

-Halkla İlişkiler / Medya İlişkileri

-Villach şehrinde kültürel derneklerle diyalog

-Villach belediyesinin Entegrasyon vizyonunda yardımcı olmak 

    1. Önsöz

    2. Kim arkasında?    

    3. Göç Platformu ne yapıyor?