početna stranica   platforma  Čime se bavi Platforma Migracija?

- Spoznati strah u koji se javlja u stanovništvu i razgovarati o njemu.

- Senzibilizirati javnost za temu „migracija“, na svim društvenim nivoima

- Omogućiti suživot u jednoj boljoj atmosferi u regionu Villach-a

- Omogućiti  jednakost šansi u pogledu zajedničkih resursa

- Unaprjeđivati odnose tolerancije između različitih kultura

- Stvoriti okvirne uslove, koji će omogućiti raznolikost životnih formi, međusobnu toleranciju i akceptiranje.

- Jačati spremnost razmjene informacija o vlastitoj povijesti, jeziku, religiji i kulturi.

- Poticati spremnost na učenje jednih od drugih

- Višejezičnost i kulturnu raznolikost shvatiti kao obogaćivanje i unaprjeđivati ih

- Uputiti na međusobnu povezanost s globalnom privredom i tržištem rada - potaknuti diskusiju o jednom drugačijem društvu

Aktivnosti

- Javni skupovi i manifestacije, da bi se tematski sadržaj temeljno razradio

- Projekti i mjere u školama i obrazovanju za odrasle

- Javni rad i rad u medijima

- Dijalog s kulturnim društvima u gradu Filah/ Villach 

- Sudjelovanje u stvaranju koncepcije i praktično učešće na stvaranju slike grada Filaha/ Villach kao uzornog primjera integracije 

   1. Uvodno razmatranje

   2. Šta je Platforma Migracija?           

    3.Čime se bavi Platforma Migracija?           

To top